Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaCzerwiec 21 2018 23:24:06
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
" Kopacze " kontra lekkoatleci

za www.onet.pl
Lekkoatleci Polonii Warszawa, w której wychowa³a siê siedmiokrotna medalistka olimpijska Irena Szewiñska, trac± grunt pod nogami. W okresie miêdzywojennym pozostawali w idealnej koegzystencji z pi³karzami i taki stan trwa³ d³ugo po wojnie.

Od kilkunastu lat sytuacja jest jednak inna. Zaczê³o siê ponoæ od tego, ¿e futboli¶ci wylali na tartanow± bie¿niê stadionu przy Konwiktorskiej kwas solny, uszkadzaj±c nawierzchniê. Pó¼niej, zlikwidowano dwa wewnêtrzne tory, poszerzaj±c boisko pi³karskie, które by³o istotnie zbyt w±skie. Teraz zanosi siê na to, ¿e pod naciskiem lobby pi³karskiego mocno zrujnowana bie¿nia zostanie tam w ogóle zlikwidowana. Oznacza³oby to konieczno¶æ rozwi±zania sekcji lekkoatletycznej, której chlub± by³a wszak nie tylko Irena Kirszenstein-Szewiñska, lecz tak¿e mistrz olimpijski w pchniêciu kul± W³adys³aw Komar, rekordzistka ¶wiata na 60 m p³ Zofia Filip-Bielczyk, najszybszy cz³owiek Europy Marian Woronin, a tak¿e obecny minister sportu Tomasz Lipiec, do niedawna chodziarz najwy¿szej klasy.
Oceny
Tylko dla zalogowanych..

Zaloguj si lub zarejestruj by mc ocenia.

Brak ocen.
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
OOM07270570801.jpg
OOM07270570801.jpg
OOM Szczecin - Dzieñ Trzeci
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes